ITA-โรงพยาบาลโนนไทย ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

คำสั่งคณะทำงานชมรมจริยธรรม รพ.โนนไทย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann